SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA GUSTAVA BECKERA W ŚWIEBODZICACH

build your own site for free

Członkowie Komitetu

Janusz Adam Kujat – pomysłodawca i założyciel Komitetu.
- doktor nauk humanistycznych. Numizmatyk i heraldyk. Autor wielu publikacji z zakresu pieniądza zastępczego na Śląsku. Działacz społeczny, inicjator wielu projektów promujących historię Świebodzic i regionu. Prezes Stowarzyszenia Targira. Organizator Festiwalu Targira-art. Odznaczony wieloma medalami numizmatycznymi oraz brązowym Krzyżem Zasługi.

Adam Mroziuk – opieka merytoryczna.
- mistrz zegarmistrzostwa, zegarmistrz miejski Świebodzic. Kolekcjoner zegarów śląskich, zabytkowych narzędzi i literatury zegarmistrzowskiej. Znawca zagadnień związanych z działalnością fabryk zegarów funkcjonujących na terenie Świebodzic. Członek założyciel Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.


Ireneusz Zyska - opieka prawna.
- Poseł na Sejm RP VIII. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek sejmowych Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Inicjator powstania i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Organizator konferencji i spotkań o tematyce gospodarczej oraz historyczno-patriotycznej. Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej.
Przedsiębiorca, menadżer, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego, wieloletni samorządowiec, działacz społeczny, uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, miłośnik historii i kultury polskiej.

Maria Palichleb – sekretarz Komitetu
- absolwentka wydziału filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół im. St. Prosińskiego w Świebodzicach.
Popularyzatorka historii Świebodzic. Od kilkunastu lat współredaguje Kronikę Miasta Świebodzic i Rocznik Świebodzic. Jest zaangażowana w wiele inicjatyw związanych z propagowaniem lokalnej historii.

Wojciech Magierski – współpraca merytoryczna
- wykładowca fizyki na Politechnice Wrocławskiej oraz w II LO w Wałbrzychu. Znany kolekcjoner zegarów Gustava Beckera. Założyciel prywatnego Muzeum Zegarów Śląskich /w organizacji/. Propagator wiedzy z zakresu historii zegarów.Wiesław Tomaszewski – rzecznik prasowy Komitetu
- adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów z ergonomii, zarządzania BHP, elektroniki i elektrotechniki. Popularyzator osiągnięć nauki i techniki. Autor kilku patentów z zakresu aplikacji układów elektronicznych. Dziennikarz naukowy. Rzecznik prasowy Festiwalu Targira-art. Odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz srebrnym Medalem za Krzewienie Kultury P.poż.  

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

My, niżej podpisani, obywatele Miasta Świebodzice oraz osoby wspierające nasze działania mając na uwadze wspaniałą tradycję i historię naszego miasta powołujemy do życia
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Gustava Beckera.
Zasadniczym celem niniejszego Komitetu jest przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu mającego doprowadzić do postawienia na terenie Świebodzic pomnika najwybitniejszemu mieszkańcowi naszego miasta - Gustavowi Beckerowi. Naszym działaniem chcemy przede wszystkim podziękować mu za ogromny wkład za rozwój gospodarczy
i społeczny Świebodzic i jednocześnie promować tak znakomitą postać wśród obecnych
i przyszłych pokoleń. Czas, w którym podjęliśmy się realizacji tego zamierzenia nie jest przypadkowy. To 200 rocznica urodzin tego wybitnego zegarmistrza, który swoją działalnością zbudował światową markę opartą na wspaniałej perfekcji wykonania i znakomitej jakości swoich wyrobów, rozsławiając własne nazwisko i nasze miasto. Dlatego też jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa zostanie zaakceptowana przez wszystkich osób ceniących sobie znakomite świebodzickie zegary.

Skład Komitetu

Dr Janusz Adam Kujat – pomysłodawca i założyciel Komitetu
Adam Mroziuk – opiekun merytoryczny
Ireneusz Zyska opieka prawna
Wojciech Magierski- współpraca merytoryczna
Maria Palichleb sekretarz Komitetu
Red. Wiesław Tomaszewski - public relations 

Konto do wpłat 

Wpłaty prosimy kierować na konto prowadzone przez Adama Mroziuka

Adam Mroziuk Pomnik Beckera
Nr konta 30 1090 2356 0000 0001 4260 6002

Jeżeli ofiarodawca chce być widoczny na naszej stronie winien dopisać na przelewie – zgoda.
Brak tego zapisu spowoduje anonimowość wpłacającego. 

Lista ofiarodawców 

Stan konta

Idea Pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach

Naszą ideą jest ufundowanie pomnika naszemu najsłynniejszemu zegarmistrzowi, który żył i tworzył w Świebodzicach. Liczymy, że uda nam się zgromadzić wystarczające środki finansowe, aby można było rozpisać konkurs na jego wykonanie wśród najlepszych polskich rzeźbiarzy. Pozwoli to nie tylko na propagowanie samej postaci Gustava Beckera, ale również uatrakcyjni turystycznie nasze miasto. Mając poparcie Burmistrza Świebodzic ufamy, że uda nam się znaleźć godną lokalizację dla naszego przedsięwzięcia. Sam pomnik ma być nie tylko dziełem sztuki, ale także stać się kolejną wizytówką miasta nad Pełcznicą, powielaną i promowaną w różnych formach. Naszym najlepszym ofiarodawcom chcielibyśmy przekazać miniaturę pomnika ze stosowną personalną dedykacją. Prosimy zatem o aktywne wsparcie naszej inicjatywy. Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Gustav Eduard Becker

Urodził się 2 maja 1819 r. w Oleśnicy. Prekursor produkcji zegarów na Śląsku. Od początku swego życia pasjonował się zegarami. Zawodu uczył się od podstaw, a po uzyskaniu tytułu czeladnika odbywał obowiązkowe praktyki. Największy wpływ na jego zegarową edukację wywarła praktyka u mistrza Philipaa Happachera w Wiedniu. Potem praktykował jeszcze w Szwajcarii w La Chaux-de Fonds oraz we Frankfurcie, Dreźnie, Monachium i w Berlinie. W 1845 roku poślubił Luizę z domu Seelig. Po przeprowadzce do Świebodzic 1 kwietnia 1847 roku w 15 numerze gazety „Der Freiburger Amts Bote” zamieścił informacje o otwarciu warsztatu zegarmistrzowskiego, który znajdował się w domu mistrza murarskiego Paslera przy ulicy Dworcowej 257. Dzięki swojemu zaangażowaniu i zaradności początkowy niewielki zakład zegarmistrzowski stosunkowo szybko przeobraził się w manufakturę, a następnie w jedną jedną z największych fabryk zegarów na świecie. Dzięki wysokiej specjalizacji robotnicy zatrudnieni w fabryce G. Beckera produkowali najwyższej jakości zegary. Gustav Becker okazał się znakomitym zegarmistrzem i był jednym z pierwszych osób w Niemczech, które uzyskały patenty dla swoich wynalazków. Z resztą tych patentów w sumie było kilkadziesiąt, a wszystkie dotyczyły naturalnie budowy mechanizmów zegarowych. Był także znakomitym menagerem. W ciągu kilku lat firma znakomicie się rozwijała i zdobywała powoli nowe rynki zbytu. Dzięki wysokiej jakości i precyzji wykonania oraz nowoczesnej estetyce wyroby ze Świebodzic zostały docenione już w 1852 roku na wystawie przemysłowej we Wrocławiu. Był to dopiero początek zdobywania światowej sławy dla świebodzickich zegarów. Ta rozpoczęła się od wystawy przemysłowej w Londynie w 1962 roku. Następne najwyższe laury zegary ze Świebodzic zdobywały na wystawach światowych w Paryżu /1867/, Filadelfii /1872/, Wiedniu /1873/, Sidney /1879/, Melbouren i w Berlinie /1881/, Amsterdamie /1883/ oraz w Antwerpii /1885/.
Becker był także znakomitym nauczycielem. Jego uczniowie, a później pracownicy wzorując się na swoim mistrzu i widząc jego sukcesy, wielokrotnie po zdobyciu doświadczenia w zakładach Beckera zakładali własne fabryki produkujące zegary. W taki sposób z sennego niewielkiego miasteczka powstało prawdziwe zagłębie zegarowe na Śląsku. Przemysł związany z produkcją zegarów na ponad 150 lat zamienił oblicze Świebodzic. Jeszcze pod koniec XX wieku funkcjonowały w Świebodzicach fabryki związane pośrednio lub bezpośrednio z koncernem Gustava Beckera. Przed II wojną światową Świebodzice nazywano „Śląskim miastem zegarów” lub „Małą Szwajcarią”. W fabryce Gustava Beckera wyprodukowano około 3 milionów numerowanych zegarów wyższej klasy oraz nie znaną liczbę tańszych zegarów i mechanizmów zegarowych. Zakład jaki stworzył od podstaw Gustav Becker w swojej największej aktywności produkcyjnej zatrudniał ponad 1200 osób. Z tego wynika, że każdy świebodziczanin lub ktoś z rodziny musiał pracować u Beckera. Dziś zegary sygnowane Kotwicą dalej niezawodnie biją niemal w każdym domu w Świebodzicach. Są ozdobą wielu prywatnych kolekcji, a ten najcenniejsze znajdują swoje zaszczytne miejsce w wielu muzeach na całym świecie.
Gustav Becker to także wyjątkowa postać także i pod innym względem. Niewielu XIX wiecznych przedsiębiorców z oddaniem dbała tak jak on o swoich pracowników. Doceniał ich fachowość i oddanie dla firmy. Pomagał wszystkim potrzebującym, fundował specjalne nagrody dla najlepszych fachowców. Angażował się także w życie społeczne Świebodzic.
Zmarł 14 września 1885 r. w Berchtesgaden w pensjonacie Moritz. Został pochowany w rodzinnym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzicach przy ulicy Wałbrzyskiej. Jego mogiła została niedawno poddana renowacji.
Gustav Becker całą swoją działalnością zasłużył sobie na nasz podziw i wdzięczność.